October 2014

Last Updated On: 01/12/2015
S.No. Application No. & Date Date of Receipt Name & address of the Applicant Date of Reply
1 Nil & Nil 01/10/2014 Sh.Murari Pandit,Jharkhand 30/10/2014
2 Nil & 29/09/2014 01/10/2014 Sh.Upender Vikrm Singh,Jaunpur 28/10/2014
3 Nil & 29/09/2014 08/10/2014 Dr.Jitender Kr.Sirsa , Haryana 07/11/2014
4 Nil & 26/09/2014 10/10/2014 Sh.Mahesh,Maidiwala 05/11/2014
5 Nil & 06/10/2014 13/10/2014 Sh.P.Narayan Swami,Mahabudhnagar 11/11/2014
6 Nil & 25/10/2014 15/10/2014 Sh.Vishal Vaishney,U.P 14/11/2014
7 Nil & 13/10/2014 15/10/2014 Sh.Vaishanavi Sankar, Sonipat (H.R) 14/11/2014
8 Nil & Nil 20/10/2014 Sh.Jeyaraman,TamilNadu 03/11/2014
9 Nil & 20/10/2014 28/10/2014 Sh.Ugarsen,Muzzefferpur 24/11/2014
10 Nil & 20/10/2014 28/10/2014 Sh.Sudhir Jayswal,Madhya Pradesh 27/11/2014
11 Nil & 16/09/2014 29/10/2014 Sh.Naresh Kr,Rodhiya,Solan 26/11/2014
12 Nil & 16/09/2014 30/10/2014 Sh.Daulat Ram, Aligarh 27/11/2014
13 Nil & 30/10/2014 31/10/2014 Sh.ShyamLal Yadav,New Delhi 19/11/2014
Top
Top
Back
Back